Množí se dotazy, jaký je přesný postup při nákupu zbraně na zbrojní průkaz, proto Vám zkusíme pomoci touto cestou. Předpokládejme tedy, že jste úspěšně složili zkoušky odborné způsobilosti a máte si jít vyzvednout zbrojní průkaz (zbrojní pas). V tuto chvíli je vhodné automaticky požádat o vydání nákupního povolení (pokud si chcete pořídit zbraň kategorie B). Optimálně tedy, když si jdete vyzvednout zbroják, tak si na příslušném oddělení vyplňte formulář a hned požádejte o vydání nákupního povolení. Vyhnete se tak zbytečné cestě na policii v případě, že se rozhodnete k nákupu zbraně. Nákupní povolení má platnost 12 měsíců, během kterých si můžete jít zbraň koupit. Poplatek (kolek) činí 200Kč. Rychlost vydání povolení se místo od místa liší.

S nákupním povolením a ZP pak jdete do prodejny, kde si zbraň koupíte (je jedno, kde se na území ČR prodejna nachází), obdržíte nákupní doklad a pravděpodobně také „šedivák“ s vašimi předvyplněnými údaji o zbrani a prodejci, případně vyřešíte další náležitosti.

Do 10 dní pak musíte zbraň zaregistrovat na oddělení, které vám vydalo nákupní povolení (NP). To znamená, že vezmete zbraň, doklady od prodejce, zbroják, a jdete na příslušné oddělení, kde vyplníte další papíry a bude vám vystaven průkaz zbraně (PZ). Policie má opět 30 dní na vystavení průkazu. Do té doby nesmíte zbraň nosit či z ní střílet, nesmíte s ní ani na střelnici! (samozřejmě na PČR ji přinést musíte). Spousta střelců vede dohady o tom, zda lze zbraň bez PZ nosit. Zákon v tomto hovoří jasn, můžete ji přenášet z prodejny domů a z domu na policii. Tím jsou večkeré dohady vyvráceny, protože o střelnici se zde nehovoří.

Ve chvíli, kdy máte v ruce průkaz zbraně, je ji možno skrytě nosit. Doporučujeme, abyste si při jednom požádali o další nákupní povolení, které bude mít opět platnost 12 měsíců.
Málo kdo zůstane u jedné zbraně a opět si tím ušetříte cestu.

 

Postup v kostce

 1. Získat od PČR nákupní povolení (NP)
 2. Navštívit prodejce a koupit zbraň (v ruce povolení + ZP)
 3. Odnést zbraň s doklady od prodejce do 10 dní k registraci na PČR
 4. Obdržet průkaz zbraně (PZ)
 5. Hotovo

Správní poplatky:

 1. žádost o nákupní povolení – 200Kč
 2. registrace zbraně – 300Kč

Co se děje na PČR:

 1. Zbraň (vybitou) přinesete se všemi doklady. Potřebujete fakturu, účtenku a šedivák od prodejce v případě zbraně zakoupené v obchodě. Kupní smlouvu a šedivák v případě že kupojete zbraň od někoho. 300Kč kolek, zbrojní průkaz.
 2. Buďte milí, nechoďte hned po otevření, nechoďte chvíli před zavřením! Dejte úředníkům prostor pro kafčo/oběd, vy si taky dáváte ráno kafe a nejste rádi, když vás někdo vyrušuje.
 3. Vyplníte patřičný formulář a údaje o zbrani, výrobní čísla, typ atd.
 4. Čekáte. Záleží na konkrétním oddělení PČR. Někde Vám vydají PZ na počkání, jinde třeba do týdne, nicméně lhůta je jako u všeho jiného 30 dní.

Co napsat do žádosti o NP?

V případě, že přesně víte, jakou zbraň si chcete koupit, což není obvyklé, pokud si povolení vystavujete jen tak „pro jistotu“ předem, napíšete do formuláře přesné označení zbraně, výrobce, ráži atp. Běžnější je ale stav, kdy chcete pouze pistoli, nebo revolver a rozhodujete se který. Pak se do formuláře pro žádost o nákupní povolení napíše pouze „Pistole samonabíjecí“ či „revolver“. Toto plně postačuje. Následně pak do důvodu napíšete „ochrana života, zdraví a majetku“.

Krapet jiná situace je v případě, že zbraň kupujete od někoho a ne na prodejně. Pak doporučujeme sepsat kupní smlouvu a na PČR si vyzvednout patřičný formulář (pokud ho nemá připravený prodávající), který optimálně spolu, vyplníte. Říká se mu „šedivák“ stačí se zeptat a oni vám již řeknou. NP však potřebujete i v tomto případě a postup registrace je stejný.