Zákonné vymezení

 

§28 Krajní nouze

  1. Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.
  2. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

§29 Nutná obrana

  1. Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.
  2. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

 

Modelové příklady a vysvětlení

Jak říká zákon, rozdíl je  odvracení nebezpečí  u krajní nouze a v  odvracení útoku  u nutné obrany

 

Nutná obrana

Představte si modelový případ, kdy vás někdo přepadne a začne vás bít. Jestliže se tomuto útoku budete bránit, a útočníka začnete taky bít, jedná se o odvracení útoku. Pokud vás napadne pes, nejedná se o útok a pokud se budete bránit a psa zraníte, nejedná se o nutnou obranu, ale krajní nouzi. V obou případech se můžete bránit avšak jedná se o jiný paragraf trestního zákona. Vaše zdraví je podle zákona nadřazené životu i zdraví zvířete. Pokud v sebeobraně zabijete útočícího člověka, jedná se o nutnou obranu. Váš život a zdraví má dle zákona stejnou hodnotu, jako život a zdraví útočníka, ale nutná obrana nemusí být přiměřená útoku. Nutná obrana může být dle zákona zjevně nepřiměřená, ale nesmí být zcela zjevně nepřiměřená. Pokud vám například někdo začne vyhrožovat zraněním, nebo dokonce smrtí, jedná se o přípravu k útoku a vy se můžete dotyčnému bránit i palnou zbraní. Samozřejmě se musí jednat o reálnou hrozbu, ve které jste přesvědčeni, že vám jde o život nebo zdraví. Nemusíte však čekat, až útočník započne fyzický útok.

V případě, že útočník ukončí útok, například vás zbije a okrade a odchází od vás, nesmíte se dál bránit, protože útok proti vašemu zbraní skončil, stále však probíhá útok na váš majetek (odchází s vaší peněženkou). Použití střelné zbraně proti zloději je však v tuto chvíli již zcela zjevně nepřiměřené, protože nelze stavět majetek jakékoliv hodnoty nad lidský život a zdraví.

 

Nutná obrana neznamená pouze obranu sebe samých. Nutnou obranou chráníte zájem chráněný trestním zákonem, tedy zejména život, zdraví, svobodu a majetek jakéhokoliv člověka.

Můžete omezit svobodu zloděje, kterého přistihnete při krádeži. Můžete také chránit jiného člověka, který je napadený útočníkem.

Krajní nouze

Zatímco jednání v nutné obraně směřuje proti osobě, která dané nebezpečí přímo působí (útočníkovi), jednání v krajní nouzi směřuje proti třetí osobě. Rozdíl je zřejmý na následujícím příkladu: Na pracovnici banky míří útočník střelnou zbraní a požaduje veškeré dostupné peníze. Pokud pracovnice útočníkovi peníze vydá, způsobí tak škodu bance, ale jelikož jednala v úmyslu odvrátit bezprostřední nebezpečí spočívající v ohrožení života, jednala v krajní nouzi.