Od 1.8.2017 vejde v platnost novela zákona o zbraních, která upravuje některé záležitosti, které se týkají zbrojních průkazů. Tedy především pravidla pro jejich získání.
V testech přibyly některé otázky a jiné byly novelizovány. Nové znění testových otázek najdete zde. Doporučujeme, abyste tedy věnovali přípravě mnohem větší pozornost a pokud se aktuálně připravujete na zbranekvalitne.cz na zkoušky, které máte naplánovány po 1.8.2017 abyste teoretickou přípravu dočasně přerušili.

Zbraněkvalitně totiž zatím nemají toto znění zpracované a mohlo by se stát, že se některé otázky změní. Dle jejich vyjádření by měly být nové otázky/odpovědi připraveny koncem tohoto měsíce. Pokud máte zkoušky naplánovány před 1.8.2017 vesele se připravujte, protože zkoušet se bude ještě dle současného znění zákona. My samozřejmě naše studenty připravíme podle toho, v jakém období budou zkoušky absolvovat, aby je zdárně dokončili.

Zároveň vchází v platnost nařízení vlády, kterým se sjednocují postupy zkušebních komisařů. (schválené znění s vyznačenými změnami) Do této chvíle panovaly určité zmatky při zkouškách odborné způsobilosti ze strany komisařů, kteří zkoušeli žadatele podle toho, jakl jim to přišlo vhodné. V současné době je již definováno co je a co není povinnou součástí zkoušky a na základě čeho vás komisař může a nemůže od zkoušky „vyhodit“. Díky tomu by měly opadnout určité obavy z praktické části zkoušky.

…a jen tak pro zajímavost pro držitele ZP: Od 1.8. jsou ze zbraní kat. A vyňaty laserové zaměřovače, můžete si je tedy pomalu začít objednávat 🙂